Regulament Crosul Companiilor

 1. GENERALITATI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Crosul Companiilor”, organizat de Asociatia CS Runners Club, competiție care va avea loc la data de 26 septembrie 2021.

Prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament și a legislației in vigoare aplicabile la data evenimentului. Runners Club își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în funcție de evoluția situației pandemice și de modificările intervenite la nivel legislativ.

1.2 MĂSURI DE SIGURANȚĂ ÎN CONTEXTUL COVID-19

ANTERIOR CONCURSULUI

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE

Participanții vor bifa/completa o declarație pe proprie răspundere care atestă că înţeleg și acceptă riscurile participării la un eveniment de masă în contextul epidemiei actuale de COVID-19.

RIDICAREA KIT-URILOR DE CONCURS

Ridicarea kit-urilor se va face exclusiv în zilele premergătoare concursului .

ÎN ZIUA CONCURSULUI

Deplasarea către și de la locul de desfășurare a antrenamentului trebuie să se facă respectând toate măsurile de protecție dispuse de autorități.

Organizatorii vor desemna o persoană de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor legale menite să prevină și că combată efectele pandemiei de COVID-19. De asemenea, la fața locului va fi prezent medicul structurii sportive organizatoare, care va fi implicat în asigurarea sănătății și securității în muncă pe parcursul întregii competiții sportive.

Organizatorii vor amenaja, lângă zona de start, o arie delimitată în care se vor verifica declarațiile pe proprie răspundere completate în prealabil, va avea loc triajul epidemiologic și se va efectua testarea rapidă. Totodată, în aceeași arie va fi amenajat spațiul destinat izolării persoanelor depistate ca fiind pozitive, sau care prezintă simptome ale infectării cu SARS-CoV-2.

Organizatorii vor asigura echipamentul de protecție, mască și mănuși, pentru întreg personalul implicat în organizarea competiției, precum și produse biocide avizate/autorizate necesare igienizării mâinilor la intrarea în spațiul destinat evenimentului pentru toți participanții.

TRIAJ EPIDEMIOLOGIC

Participanții vor trece prin triajul epidemiologic înainte de intrarea în zonele de concurs. Intrarea în zona de concurs a persoanelor a căror temperatură corporală depășește 37,3°C nu este permisă!

Intrarea în zona de concurs va fi permisă în următoarele condiții:

 • dovada care atesta efectuarea unui vaccin autorizat împotriva COVID-19, sub rezerva sa fi trecut minimum 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • un test molecular tip PCR cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore anterior zilei de desfășurare a evenimentului.
 • un test antigen rapid autorizat cu rezultat negativ pentru infecția cu virusul SARS-COV-2, efectuat cu cel mult 24 de ore anterior zilei de desfășurare a evenimentului.
 • dovada (testul pozitiv) prin care se confirma faptul ca persoana a fost diagnosticata pozitiv cu COVID-19, într-o perioada cuprinsa intre 15 si 90 de zile anterior zilei de desfășurare a evenimentului.

Indiferent de îndeplinirea condițiilor menționate anterior, în cazul înregistrării unei temperaturi peste 37,3 °C, se repetă termometrizarea după 5 minute de repaus.

În cazul unui rezultat pozitiv, precum și dacă temperatura ridicată se menține și la a două termometrizare, va fi înștiințată de îndată persoana de contact responsabilă cu organizarea și coordonarea aplicării normelor, precum și medicul coordonator al competiţiei, în vederea izolării cazului suspect, cu anunţarea imediată a DSP şi a celorlalte autorităţi competente. Persoana în cauză va fi izolată de participanții la competiție în spațiul amenajat în acest scop, până la un consult de specialitate/testare/evacuare.

Pentru a evita asemenea incidente, în cazul în care prezentați simptome specifice COVID 19 (temperatură peste 37.3° Celsius, tuse, strănut, rinoree, febră, stare generală modificată) vă rugăm să anunțați medicul de familie și să nu vă prezentați la competiție.

ZONA DE START/SOSIRE

Zona de START/SOSIRE este o zona special amenajată unde vor avea acces doar organizatorii și participanții la cursă la plecarea concurenților.

În zona de START/SOSIRE purtarea măștii este obligatorie!

Este interzisă eliminarea secrețiilor faringiene și nazale în zona START/SOSIRE.

În zona de START/SOSIRE este obligatorie păstrarea unei distanțe de siguranță de minimum 1 m. față de ceilalți participanți.

Este obligatoriu ca fiecare participant să dețină recipient personal pentru hidratare (în zona START/SOSIRE și în punctele de control, hidratare si alimentare nu există recipiente de unică folosință).

STARTUL se va da în mod decalat. În funcție de evoluția situației pandemice, va fi luată o decizie concretă în acest sens. Măsurile adoptate vor fi aduse la cunoștința concurenților în timp util.

1.3. Crosul Companiilor este un eveniment deschis tuturor angajaților companiilor participante (S.R.L., S.A., S.N.C., P.F.A., P.F.I., A.F. organizații non-profit, activități independente).

1.4. Nu pot participa alergătorii profesioniști care primesc indemnizație de sportiv de la un club sportiv, chiar dacă sunt angajații unei companii.

1.5. Înscrierea participanților se poate face online, prin formularul disponibil pe pagina evenimentului.

1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă și înțelege termenii și condițiile de participare la Crosul Companiilor, precum și regulamentul competițional;

– își dă acordul că imaginea să sau alte date publice precum rezultate obținute, clasamente, să fie folosite în materialele de promovare a evenimentului, sub formă de fotografii, afișe, filme, interviuri etc. în mod gratuit și necenzurat;

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale si ca este apt fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor prevazute in Regulamentul de Concurs sectiunea Declaratie pe Propria Raspundere

1.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza din motive obiective înregistrarea și participarea la cursă a unui participant;

1.8. Independent de măsurile enumerate la punctul 1.2, organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, a unei stări de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

1.9. CĂPITANUL DE ECHIPĂ.

Este recomandat ca fiecare companie participantă să desemneze un căpitan de echipă. Căpitanul de echipă al fiecărei companii este obligat să comunice coechipierilor condițiile de participare la Crosul Companiilor.

1.9. La ridicarea kitului de concurs, căpitanul de echipă va preda un document semnat și ștampilat cu lista participanților din compania pe care o reprezintă. Pentru entitățile PFA, PFI, AF, organizații non-profit, activități independente – reprezentanții trebuie să prezinte copie după Certificatul de Înmatriculare la Registrul Comerțului sau un act justificativ care să ateste existența entității juridice.

2.DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Crosul Companiilor se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Crosul Companiilor.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la competiție, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

 1. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare se plătește online sau prin transfer bancar  până cu cinci zile înainte de ziua concursului.

3.2. Înregistrările online se deschid la data și ora prevăzute de organizator pe pagina evenimentului.

3.3. Taxa de participare este de 79 lei per participant

3.4. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.5. În cazul anulării competiției din motive de forță majoră sau alte motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanților.

4.PACHETUL DE ÎNSCRIERE

4.1. Kit-ul de înscriere cuprinde număr de concurs, chip de cronometrare și medalie de participare.

5.CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Participanții se pot înregistra la categoria individual.

5.2. Clasamentele se stabilesc pentru categoriile masculin și feminin și companiile cu cei mai mulți participanți.

5.3. Se premiază primii trei clasați de la fiecare categorie.

5.4. Se premiază primele trei companii în funcție de numărul de participanți înscriși la eveniment.

 1. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Ședința tehnică

O ședință tehnică va fi ținută pentru toți participanții în ziua startului. În cursul ședinței tehnice participanții vor fi informați asupra traseului, eventualelor modificări, precum și a regulilor de comportament pe care participanții sunt obligați să le respecte pe perioada concursului. Ședința tehnică va fi ținută de directorul de concurs iar prezența participanților este obligatorie.

6.2. Număr de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului și trebuie să fie vizibil pe tot timpul competiției.

6.3. Start

Startul se va da la data și ora stabilite de organizator și comunicate pe site-ul competiției crosulcompaniilor.ro.

6.4. Cronometrare

Cronometrarea se face la secundă cu ajutorul unui sistem electronic bazat pe chip-uri. Fiecare participant la proba individuală va purta un chip care nu este transmisibil, care va permite monitorizarea fiecărui alergător, stabilindu-se astfel la final, timpul și locul în clasament al fiecărui participant.

6.5. Retragere din concurs/Abandon

6.5.1.Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control sau în zona Start/Sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai dorește să continue cursa are obligația să se deplaseze până la punctul de Start/Sosire.

6.5.2. Concurentii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenți pentru a face loc celor care vin din spate, doresc și pot să îi depășească.

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificați.

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator), chip de cronometrare.

 1. RECLAMATII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la încheierea oficială a probei de concurs.

 1. MODIFICAREA TRASEULUI ȘI ALTE DECIZII LEGATE DE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cel târziu la preluarea numerelor de concurs. În ipoteza unor situații imprevizibile (vreme nefavorabilă sau alte situații similare, cu caracter imprevizibil și inevitabil), organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește organizarea și desfășurarea competiției, inclusiv în data desfășurării evenimentului.