1. GENERALITĂȚI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Crosul Spiridusilor din 21 decembrie 2019.

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociatia CS Runners Club.

1.3. Evenimentul cuprinde două probe:

  • Proba Family, start 18:00, pe distanța de 1,5 km (se parcurge o dată traseul de concurs)
  • Proba individuala, start 18:30, pe distanța de 3 km (se parcurge de două ori traseul de concurs)

Probele din cadrul evenimentului sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.runnersclub.ro/crosulspiridusilor

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la cros, precum şi regulamentul competiţional;

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia CS Runners Club a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant.

1.7. Competiția se desfășoară în 21 decembrie 2019, după următorul program:

START ALERGARE FAMILY (1,5 km): ORA 18:00
START ALERGARE INDIVIDUAL (3 km): ORA 18:30
PREMIERE: 19:00
PREDARE KITURI & ÎNSCRIERI SUPLIMENTARE: 21 decembrie la Cazino, în Parcul Central, în intervalul 15:00 – 17:30.

1.8. Înscrierile online se fac până pe 17 decembrie 2019 ; validarile se vor face între 10 și 17 decembrie. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula. Înscrierile se pot închide si mai devreme daca se ocupa toate locurile disponibile.

1.9. Traseul competitiei:

Un traseu de 1,5 km pe aleile din Parcul Central.

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Crosul Spiridusilor se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Crosul Spiridușilor.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților, tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazulîn care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

3. Taxa de participare.

3.1. Taxa de participare este de 50 de lei.

3.2. Taxa de participare se plăteşte prin transfer bancar sau în numerar (în limita locurilor disponibile).

Proba individuală: achitarea taxei de participare asigură accesul unei singure persoane în concurs

Proba Family: achitarea taxei de participare asigură accesul unui copil și al unui părinte în concurs.

3.3. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site evenimentului: www.runnersclub.ro/crosulspiridusilor

DACĂ TOATE LOCURILE ANUNȚATE SE OCUPA, ÎNSCRIERILE SE VOR ÎNCHIDE MAI DEVREME DE 17 OCTOMBRIE.

Cont C.S. Runners Club / Unicredit Bank IBAN RO 51 BACX 0000 0009 0988 2000

3.4 Atenție! Neplata taxei în trei zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

4. KITUL DE PARTICIPARE CONȚINE

  • Numar concurs
  • Chip de cronometrare
  • Medalie la sosire
  • Acces la puncte de alimentare
  • Asistență medicală

5. CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Se premiază primii 3 clasaţi la Open Masculin și Feminin, atât la individual, cât și la Family.

La proba Family, sexul echipei se stabilește după cel al copilului.

6. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. Participanții la proba Family au obligația de a alerga împreună în cadrul echipei de la start la sosire pe tot parcursul traseului.

6.3. Startul

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şi anunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

7. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

9. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

10. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI 

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilorafişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţaparticipanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

10.4. Sunt de acord ca Runners Club sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţiişi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionaleşi de informare derulate de către Runners Club, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club.

11. CARITATE

Fondurile obținute după finalizarea evenimentului vor merge către Beard Brothers, pentru Beard Mobile și ambulanța socială.