1. Generalităţi

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Halcyon Faget Winter Trail.

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociatia CS Runners Club.

1.3. Probele din cadrul crosului sunt deschise tuturor doritorilor, respectand conditiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.runnersclub.ro

1.5. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Halcyon Faget Winter Trail, precum şi regulamentul competiţional;

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia CS Runners Club a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.7. Competitia se desfasoara in ziua de 25 ianuarie  2020.

1.8. Înscrierile online se fac până pe 18 ianuarie 2020; validarile se vor face între 14 și 17 ianuarie. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula.

1.9. Traseul competitiei:

Start/Sosire din fața Restaurantului Roata si va fi marcat corespunzator pe potecile din Pădurea Făget, județul Cluj.

2. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Halcyon Faget Winter Trail se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Halcyon Faget Winter Trail

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este Halcyon Faget Winter Trail, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şisiguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazulîn care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

3. Taxa de participare.

3.1. Taxa de participare se plăteşte prin transfer bancar sau în numerar (în limita locurilor disponibile)

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site evenimentului: www.runnersclub.ro

3.3. Taxa de participare este:

TAXE DE PARTICIPARE CROS 15 KM

INTERVAL DE INSCRIERE PRET
25.11 – 15.12 79 lei
16.12 – 18.01 89 lei

 

TAXE DE PARTICIPARE CROS 8 KM

INTERVAL DE INSCRIERE PRET
25.11 – 15.12 69 lei
16.12 – 18.01 79 lei

 

Taxele de participare variază în funcție de numărul de locuri ocupate. Dacă toate locurile disponibile la un primul prag s-au ocupat, platforma de înscrieri și plăți se actualizează automat oferind opțiunea de a achita online taxa de concurs la următorul prag valoric disponibil.

Cont C.S. Runners Club / Unicredit Bank IBAN RO 51 BACX 0000 0009 0988 2000

3.4 Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

4. Kitul de participare conține:

  • Numar concurs
  • Chip de cronometrare
  • Medalie la sosire
  • Acces la puncte de alimentare
  • Asistență medicală

5. Categorii şi clasament

5.1. Se stabilesc clasamente pentru ambele probe, la OPEN (34 ani impliniti). Categorii de vârstă 35-44 / 45-54 / 55-64 / 65+ ani doar la crosul de 15km. Pentru alocarea în categorii se va lua în calcul vârsta la 31 decembrie pentru anul competițional în curs.

5.2. Se premiază primii 3 clasaţi la categoriile OPEN feminin și masculin.

5.3. Premiile editiei 2019:

• 15 km / Open (m/f): locul I – 300 de lei / locul II – 250 de lei / locul III – 200 de lei

• 15 km / Categorii de vârstă (m/f): locul I – 200 de lei / locul II – 150 de lei / locul III – 100 de lei

• 8 km / Open (m/f): locul I – 200 de lei / locul II – 150 de lei / locul III – 100 de lei

6. Proceduri de concurs.

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. Participanții la ștafetă vor preda cipul coechipierului, la fiecare schimb de ștafetă.

6.3. Startul

Startul se va da la data şi ora stabilite de organizator şianunţate pe site-ul competiţiei. Locurile zonelor de start vor fi publicate pe pagina oficială a evenimentului.

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul

a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

7. Protecţia mediului înconjurător

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

8. Echipament obligatoriu

8.1. Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi alergare, echipament sportive, număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

9. Reclamaţii/Contestaţii

9.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la închiderea oficială a probelor.

10. Modificarea traseului, alte decizii privind desfăşurarea concursului.

10.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

10.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

10.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilorafişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţaparticipanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe site-ul competiție, sau cel târziu la preluarea numerelor de concurs pentru informaţii privind programul cursei.

10.4. Sunt de acord ca Runners Club sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţiişi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionaleşi de informare derulate de către Runners Club, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club.