1. GENERALITATI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul “Crosul Companiilor”, organizat de Asociatia CS Runners Club si Runners Club Events, competiție care va avea loc la data de 24 septembrie 2023.

1.2. Prin înscrierea și participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament și a legislației in vigoare aplicabile la data evenimentului.

Runners Club si Runners Club Events își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în funcție de modificările intervenite la nivel legislativ, inclusiv prin introducerea unor restricții suplimentare referitoare la înscrierea și participarea la eveniment, dacă situația existentă la data desfășurării evenimentului o va impune.

1.3. Crosul Companiilor este un eveniment deschis tuturor angajaților companiilor participante (S.R.L., S.A., S.N.C., P.F.A., P.F.I., A.F. organizații non-profit, activități independente). Este necesar ca participantul să aibă 18 ani împliniți la data desfășurării evenimentului.

Atenție! Fiecare participant trebuie să reprezinte compania al cărei angajat este, nefiind posibil să concureze pentru o altă companie. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica îndeplinirea acestei condiții și de a descalifica participanții care nu o îndeplinesc.

1.4. CĂPITANUL DE ECHIPĂ.

Este recomandat ca fiecare companie participantă să desemneze un căpitan de echipă. Căpitanul de echipă al fiecărei companii este obligat să comunice coechipierilor condițiile de participare la Crosul Companiilor.

La ridicarea kitului de concurs, căpitanul de echipă va preda un document semnat și ștampilat cu lista participanților din compania pe care o reprezintă. Pentru entitățile PFA, PFI, AF, organizații non-profit, activități independente – reprezentanții trebuie să prezinte copie după Certificatul de Înmatriculare la Registrul Comerțului sau un act justificativ care să ateste existența entității juridice.

1.5. Înscrierea participanților se poate face online, prin formularul disponibil pe pagina evenimentului.

1.6. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă, înţelege și se conformează termenilor și condiţiilor de participare la Crosul Companiilor, precum şi regulamentul competiţional;

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia CS Runners Club si Runners Club Events a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.7. Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza din motive obiective înregistrarea și participarea la cursă a unui participant. Independent de măsurile enumerate la punctul 1.2, organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă la concurs în stare de ebrietate sau este sub efectul substanțelor halucinogene, a unei stări de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

1.8. Competiția se desfășoară în data de 24 septembrie 2023.

1.9. Înscrierile online se fac până pe 16 septembrie 2023 sau in limita locurilor disponibile (1300). Validarile se vor face între 14-16 septembrie. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula.

1.10. Traseul competitiei: va fi publicat pe pagina dedicată competiției.

Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive, care includ condiţiile meteo, siguranţa, restricţii de circulaţie, etc.  Fiecare competitor are obligația să urmeze traseul oficial marcat cu semnele explicate la ședința tehnică, să respecte indicațiile arbitrilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

 

2.DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Crosul Companiilor se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3 Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul își dă acordul ca Runners Club si Runners Club Events sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor sale personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către Runners Club si Runners Club Events, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club si Runners Club Events.

2.4. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Crosul Companiilor.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la competiție, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţii ale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.8. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.9. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.10. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.11. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.12. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

 1. TAXA DE PARTICIPARE

Taxa de participare asigură dreptul de a participa la eveniment. Taxa este compusă din cheltuieli operaționale de înregistrare în baza de date a participanților, de validare, de atribuire număr, serviciul de cronometrare și de organizare a evenimentului, medalia la sosire, asistenta medicala.

3.1. Taxa de participare se plăteşte online sau prin transfer bancar

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site evenimentului: www.runnersclub.ro/crosulcompaniilor

3.3. Taxa de participare este:

Individual: 99 lei

Echipă: 297 lei (99 lei x 3 participanti)

Cont Runners Club Events SRL / Unicredit Bank IBAN RO42BACX0000002309287000

DACĂ TOATE LOCURILE ANUNȚATE SE OCUPĂ, ÎNSCRIERILE SE VOR ÎNCHIDE MAI DEVREME.

  • Restituire taxă: Taxa nu se restituie
  • Transfer către altă persoană: Se accepta transfer pentru alta persoana pana la data de 16 SEPTEMBRIE .

3.4 Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează. De asemenea, nu se va proceda la returnarea taxei în situația în care modificările intervenite la nivel legislativ, vor impune restricționarea accesului la eveniment a anumitor categorii de persoane, în situația în care data limită de restituire a taxei a fost depășită.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

 1. PACHET DE ÎNSCRIEREKitul nu este vandabil și nu este proprietatea persoanelor înscrise. Înscrierea în concurs asigură rezervarea unui kit care se înmânează fizic doar participantului la competiție
   • Număr concurs + cip cronometrare
   • Tricou
   • Acces la clasament și rapoarte
   • Diploma de finisher: se descarcă din aplicație.
   • Medalie
   • Asistenta medicala

5.CATEGORII, CLASAMENT ȘI PREMII

5.1. Participanții se pot înregistra la proba individual și la proba pe echipe.

5.2. La proba individual, clasamentele se stabilesc pentru categoriile masculin și feminin, fiind premiați primii trei clasați la fiecare categorie.

5.3. La proba pe echipe, clasamentele se stabilesc pentru categoriile masculin, feminin și mixt, fiind premiate primele trei echipe clasate la fiecare categorie.

5.4. Vor fi premiate companiile cu cei mai mulți participanți.

5.5. Se premiază primele trei companii în funcție de numărul de participanți înscriși la eveniment.

 1. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente.

6.3. Startul: în 24 septembrie, duminică, din locația anunțată pe site.

Zona de start se deschide cu 30 minute și se închide cu 10 minute înainte de ora oficială de start.

Intrarea în zona de start se face doar prin porțile de acces.

Odată intrat, concurentul trebuie să rămână în zona de start.

Startul va fi deschis timp de 5 minute după ora oficială de start. Cei care au pierdut startul vor pleca în cursă în aceste 5 minute și trebuie să anunțe oficialii de la start. Cronometrajul se va face în acord cu ora oficială de start. Participanţii care vor lua startul după cele 5 minute nu vor intra in clasament.

Startul diferitelor probe va fi astfel : 9.00 startul probei Individual, 10:00 startul probei Echipe.

6.4. Desfășurarea Probei pe echipe.

Pe tot parcursul traseului, cei trei membri ai fiecărei echipe au obligația să alerge împreună, fără a se distanța unul de altul. De asemenea, cei trei membrii ai echipei vor trece împreună linia de Sosire. În caz contrar, echipa va fi descalificată.

Atenție! Toți membrii echipei trebuie să fie angajați ai aceleiași companii. Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica acest aspect și de a descalifica echipa care nu îndeplinește condiția menționată.

6.5. Retragerea din concurs/Abandonul

Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.

Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.

Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Este strict interzisă aruncarea deșeurilor de orice fel în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

Nerespectarea acestei reguli atrage descalificarea concurentului, respectiv a echipei.

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

Următoarele echipamente sunt obligatorii pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, echipament sportiv, număr de concurs (pus la dispoziție de către organizator), chip de cronometrare.

 1. SUPORTERI/AJUTOR:

Suporterii pot încuraja verbal orice competitor cu condiția să respecte regulile de circulatie, indicațiile autoritățiilor și/sau ale oficialilor și să nu împiedice desfășurarea competiției. Pe parcursul traseului nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator, etc.), exceptie făcând asistența acordată în punctele de alimentare amenajate, unde competitorii pe lângă băuturile, fructele și alimentele energizante oferite de organizator, pot primii și alte alimente, lichide. O altă excepție sunt cazurile deosebite (prim ajutor). Asistența între concurenți este permisă și în afara zonelor special amenajate. Prin asistență se înțelege susținerea cu apă, alimente, accesorii, etc. Orice ajutor oferit din vehicule în mișcare este interzis.

 1. ALTE REGULI

10.1. Crosul Companiilor folosește ca traseu de concurs aleile municipiului Cluj-Napoca. Concurenții care ies de pe traseul marcat sunt obligati să se întoarcă pe cel mai scurt drum. Alegerea altei variante este penalizată de organizatori cu minute sau descalificare. Fiecare concurent este obligat să respecte traseul marcat, în caz contrar este pasibil de penalități sau descalificare.

10.2. Traseul de concurs nu este inchis altor participanti la trafic (pietoni, turisti, animale și alții). Acest fapt atrage asupra participantilor, obligatia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat și/sau în care au fost implicați participanți la Crosul Companiilor, survenit în timpul desfășurării acestuia din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

 1. RECLAMATII / CONTESTAȚII

Reclamațiile și contestațiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 oră de la încheierea oficială a probei de concurs.

 1. MODIFICAREA TRASEULUI ȘI ALTE DECIZII LEGATE DE DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

12.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

12.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

12.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cel târziu la preluarea numerelor de concurs. În ipoteza unor situații imprevizibile (vreme nefavorabilă sau alte situații similare, cu caracter imprevizibil și inevitabil), organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește organizarea și desfășurarea competiției, inclusiv în data desfășurării evenimentului.