1. GENERALITĂȚI

 

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Făget Winter Trail, organizat de Asociatia CS Runners Club si Asociatia Rupicapra, competiție care va avea loc la data de 4 februarie 2023.

Prin participarea la acest eveniment, participanții sunt de acord să respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si condițiilor prezentului Regulament și a legislației in vigoare aplicabile la data evenimentului. Runners Club își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, în funcție de evoluția situației pandemice și de modificările intervenite la nivel legislativ.

1.2. Probele din cadrul Făget Winter Trail sunt deschise tuturor doritorilor, respectând condițiile impuse de organizator

1.3. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul www.runnersclub.ro/faget-tour

1.4. Prin semnarea formularului de înscriere sau bifarea căsuței corespunzătoare în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Făget Winter Trail, precum şi regulamentul competiţional

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia CS Runners Club a datelor cu caracter personal inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit conditiilor din prezentul Regulament.

1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.6. Competiția se desfășoară în 4 februarie 2023.

1.7. Înscrierile online se fac până pe 20 ianuarie 2023; validarile se vor face între 23-25 ianuarie. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula.

1.8. Traseele competitiei:

Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive, care includ condiţiile meteo, siguranţa, restricţii de circulaţie, etc.  Fiecare competitor are obligația să urmeze traseul oficial marcat cu semnele explicate la ședința tehnică, să respecte indicațiile arbitrilor, să nu folosească scurtături sau alte avantaje similare.

 

 1. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

 

2.1. Participarea la Făget Winter Trail se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală.

2.2. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.3. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitatea că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.4. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Făget Winter Trail.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este Făget Winter Trail, astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.8. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.9. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şisiguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.10. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.11. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.12. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.13. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazulîn care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

 

 1. Taxa de participare.

3.1. Taxa de participare se plăteşte prin transfer bancar sau în numerar (în limita locurilor disponibile)

3.2. Înregistrările online se deschid la data şi ora prevăzută de organizator pe site evenimentului: www.runnersclub.ro/faget-winter-tour

3.3. Taxa de participare este:

Cros 15 km– Interval de inscriere | Pret

15.12 – 21.01 : 139 lei

Cros 8 km – Interval de inscriere | Pret

15.12 – 21.01 :   99 lei

Cont C.S. Runners Club / Unicredit Bank IBAN RO 51 BACX 0000 0009 0988 2000

DACĂ TOATE LOCURILE ANUNȚATE SE OCUPĂ, ÎNSCRIERILE SE VOR ÎNCHIDE MAI DEVREME.

3.4 Atenție! Neplata taxei în cinci zile lucrătoare de la efectuarea înscrierii duce la anularea înregistrării, cu posibilitatea unei înscrieri ulterioare.

3.5. În caz de neprezentare la start, abandon sau retragere din orice motiv, taxa de participare nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează. Organizatorul nu va suporta în nici un fel costurile adiacente (transport, cazare, masă, etc.) ale participanţilor.

3.7 Taxa se restituie pana la 14 ianuarie 2023 (mai putin 20 lei). Dupa aceasta dată taxa nu se mai restituie.

 

 1. KITUL DE PARTICIPARE CONȚINE

Numar concurs

Tricou

Chip de cronometrare

Medalie la sosire

Acces la puncte de alimentare

Asistență medicală

 

 1. CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Se stabilesc clasamente OPEN  pentru ambele probele

5.2. Se premiază laCros 15 km primii 3 clasaţi la categoriile feminin și masculin

5.3 Categoriile de varsta sunt: 35-44, 45-54, 55-64, +65 ani

 

 1. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Numărul de concurs trebuie prins pe partea din față a tricoului şi trebuie să fie vizibil pe toată durata concursului. În caz de abandon, numărul trebuie predat la punctul de control unde se anunţă retragerea din concurs.

6.2 Cipul de cronometrare

Cipul de cronometrare este fixat pe numărul de concurs (lipit pe spatele numărului) și se poartă prins cu ace de siguranță, împreună cu numărul de concurs, pe tricou, în față, preferabil în zona abdomenului, neacoperit de alte echipamente. Participanții la ștafetă vor preda cipul coechipierului, la fiecare schimb de ștafetă.

6.3. Startul: în 4 februarie sâmbătă, de la Wonderland

Startul va fi deschis timp de 5 minute după ora oficială de start. Cei care au pierdut startul vor pleca în cursă în aceste 5 minute și trebuie să anunțe oficialii de la start. Cronometrajul se va face în acord cu ora oficială de start. Participanţii care vor lua startul după cele 5 minute nu vor intra in clasament.

Startul diferitelor probe va fi astfel : 9:30 startul probei Cros 15 km, 10:00 startul probei de Cros 8 km.

6.4. Retragerea din concurs/Abandonul

 1. a) Retragerea din concurs din alt motiv decât cel de accident se poate face doar la punctele de control de pe traseu sau în zona start/sosire. Concurentul care nu mai poate sau nu mai doreşte să continue concursul are obligaţia de a se deplasa până la cel mai apropiat punct de control sau la punctul de start/sosire, unde va preda numărul de concurs şi va fi considerat retras.
 2. b) Concurenţii care se deplasează mai încet au obligația de a fi atenţi pentru a le face loc celor care vin din spate, celor care doresc şi pot să îi depășească.
 3. c) Organizatorul poate interzice luarea startului sau continuarea cursei pentru orice participant dacă acesta se prezintă în stare de ebrietate sau este sub efectul substanţelor halucinogene, dacă prezintă o stare de slăbiciune sau epuizare fizică sau psihică.
 4. Timp limită

XXXXXX

 

 1. PROTECȚIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

7.1. Este strict interzisă aruncarea deşeurilor de orice fel, în orice loc de pe traseu, în afara celor amenajate sau la punctele de control.

7.2. Cei care nu respectă această regulă vor fi descalificaţi.

 

 1. ECHIPAMENT OBLIGATORIU

8.1. Următorul echipament este obligatoriu pentru fiecare participant care va fi prezent la start: pantofi de alergare, ținută sportivă (pantaloni /fustă/colanți, tricou/maieu de alergare), număr de concurs (pus la dispoziţie de către organizator).

8.2. Obligatoriu pe traseul de Cros 15 km: bidon de 0,33 / 0,5l +plin cu lichid la start; o haina de ploaie; pantofi de alergare cu talpă profilată; număr (în pachetul de start)

8.3. Se recomandă: Bluză cu mânecă lungă, suprapantaloni, bețe, telefon.

8.4. Echipamentul va fi verificat la intrarea în zona de start și la sosire, de asemenea poate fi verificat și pe traseu. Lipsa fiecărui articol de echipament va fi penalizat cu 10 min.

 1. Suporteri/ Ajutor : Suporterii pot încuraja verbal orice competitor cu condiția să respecte regulile de circulatie, indicațiile autoritățiilor și/sau ale oficialilor și să nu împiedice desfășurarea competiției. Pe parcursul traseului nu este permis nici un ajutor venit din exterior (suporter, spectator, etc.), exceptie făcând asistența acordată în punctele de alimentare amenajate, unde competitorii pe lângă băuturile, fructele și alimentele energizante oferite de organizator, pot primii și alte alimente, lichide. O altă excepție sunt cazurile deosebite (prim ajutor). Asistența între concurenți este permisă și în afara zonelor special amenajate. Prin asistență se înțelege susținerea cu apă, alimente, accesorii, etc. Orice ajutor oferit din vehicule în mișcare este interzis.

 

 1. Alte reguli :

10.1. Făget Winter Trail folosește ca traseu de concurs următoarele și nu numai: drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice amenajate și neamenajate, trece prin localități, pajisti, păduri, tăieturi.  Traseul de concurs este marcat vizibil și voluntarii sunt instruiți să dea ajutor și explicații referitoare la traseu. Concurenții care ies de pe traseul marcat sunt obligati să se întoarcă pe cel mai scurt drum. Alegerea altei variante este penalizată de organizatori cu minute sau descalificare. Traseul este cel marcat cu marcajele specificate de organizatori și explicate la ședinta tehnică. Trackul gps este orientativ și serveste ca ajutor în cazul ieșirii de pe traseu. El poate diferi de traseul de concurs. Fiecare concurent este obligat să respecte traseul marcat, în caz contrar este pasibil de penalități sau descalificare.

10.2. Traseul de concurs nu este inchis altor participanti la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turisti, animale și alții). Acest fapt atrage asupra participantilor, obligatia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege. Orice accident provocat și/sau în care au fost implicați participanți la Făget Winter Trail, survenit în timpul desfășurării acestuia din nerespectarea regulilor de concurs și a regulilor de conduită în trafic impuse de lege va fi în responsabilitatea celor implicați în accident.

10.3. Traseul este neamenajat si neprotejat, de aceea există un risc de rănire și/sau deces din pericole obișnuite pentru competițiile outdoor. Acestea includ și nu se rezumă doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stânci, copaci, oameni, alte obiecte; căderi, alunecări, răni provocate de frig și/sau căldură, hipotermie, insolatie, deshidratare, degerături, arsuri, grindină, viituri, furtuni, fulgere, animale, reptile, insecte, incendii, inec, efort fizic.

 1. Penalizari :

– scurtarea traseului = descalificare

– doping = descalificare

– nerespectarea mediului înconjurător = descalificare.

– nerespectarea indicatiilor arbitrilor de pe traseu = descalificare

– modificarea numărului de concurs = descalificare

– primirea de asistenta din exterior in afara zonelor amenajate = 20 minute

– nerespectarea altor reguli ale competiţiei = descalificare

– lipsa de fair play fata de alţi participanţi, oficiali, public, etc. = descalificare

– lipsa chip electronic (daca este folosit) = descalificare+plata garantie cip

– lipsa unui articol din echipamentul obligatoriu = 10 minute/obiect

La acordarea penalizărilor vor fi luate în considerare declarațiile oficialilor, probele foto și video de pe traseu și din punctele de control. Declarațiile martorilor oculari pot fi luate deasemenea în considerare. O penalizare poate fi acordată și retroactiv, dacă aceasta este descoperită ulterior, iar cel în cauză va trebui să înapoieze eventualele premii sau beneficii.

Taxa de participare nu se va rambursa în cazul descalificării.

 1. RECLAMAȚII / CONTESTAȚII

12.1. Reclamaţiileşicontestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 1 ora de la închiderea oficială a cursei.

 1. MODIFICAREA TRASEULUI. ALTE DECIZII PRIVIND DESFĂȘURAREA CONCURSULUI

13.1. Organizatorul poate modifica oricând traseul sau poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

13.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

13.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cel târziu la preluarea numerelor de concurs. În ipoteza unor situații imprevizibile (vreme nefavorabilă sau alte situații similare, cu caracter imprevizibil și inevitabil), organizatorul își rezervă dreptul de a aduce modificări în ceea ce privește organizarea și desfășurarea competiției, inclusiv în data desfășurării evenimentului.

13.4. Sunt de acord ca Runners Club sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţiişi/sau partenerii contractuali ai acesteia în scopul de a participa la campaniile promoţionaleşi de informare derulate de către Runners Club, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club.