1. GENERALITĂŢI

1.1. Acest regulament se aplică participanţilor la evenimentul Garmin Steps Challenge

1.2. Organizatorul evenimentului este Asociatia CS Runners Club.

1.3. Probele din cadrul crosului sunt deschise tuturor doritorilor, respectand conditiile impuse de organizator.

1.4. Înscrierile se deschid în data de februarie. Înscrierea participanţilor se face prin înregistrare online pe site-ul https://virtual.runnersclub.ro, astfel:

 • Primul pas necesar este înregistrarea pe platforma https://virtual.runnersclub.ro
 • După crearea contului, este necesară logarea pe platformă
 • În panoul de comandă, se accesează evenimentul Garmin Steps Challenge și se dă click pe butonul Register/Înregistrare
 • Se alege modalitatea de plată: online sau offline
 • Dacă alegeți plata online, veți fi directionați către un procesator de plăți. Ulterior efectuării plății, veți primi un mail de confirmare a înscrierii din partea office@runnersclub.ro și un mail de confirmare a plății din partea procesatorului de plăți
 • Dacă selectați opțiunea de plată offline, trebuie să introduceți datele bancare solicitate în aplicație. Confirmarea înscrierii va avea loc în termen de 2-3 zile lucrătoraare, după ce primim confirmarea plății de la banca noastră.

1.5. Prin completarea formularului de înscriere în timpul înregistrării online fiecare participant:

– declară că acceptă şi înţelege termenii şi condiţiile de participare la Garmin Steps Challenge, precum şi regulamentul competiţional;

– declară că a citit și este de acord cu Politica de Confidențialitate privind prelucrarea de către Asociatia CS Runners Club a datelor cu caracter personal, inclusiv in ce privește prelucrarea imaginii foto si video folosite în materialele de promovare ale evenimentului;

– declară pe propria răspundere ca datele completate sunt reale și că persoana este aptă fizic pentru a participa la concurs potrivit condițiilor din prezentul Regulament.

1.6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza înregistrarea şi participarea la cursă, din motive obiective, a unui participant;

1.7. Competitia se desfasoara in perioada 1 mai, 0:00  – 31 mai, 23:59 , ora României.

1.8. Inscrierile online se fac până pe 27 mai 2021. Plățile offline se fac până pe 24 mai 2021. După aceste date înscrierile nevalidate se vor anula.

 

1.9. Traseul competitiei: la alegerea fiecărui participant.

 1. DECLARAȚIA PE PROPRIE RĂSPUNDERE

2.1. Participarea la Garmin Steps Challenge se face pe proprie răspundere, în deplină cunoştinţă a capacității de a participa la eveniment, a stării de sănătate fizică şi mentală și a stării de alertă impuse de autoritățile din țara în care participantul aleargă.

2.2. Participanții la Garmin Steps Challenge trebuie să aibă minim 16 ani împliniți la data de 24 octombrie 2020. Înscrierea participanților cu vârsta între 16 ani și 18 ani se face prin completarea și trimiterea formularului de înscriere părinții sau tutori legali ai copilului minor, conform specificațiilor de la punctele 2.13, 2.14 și 2.15.

2.3. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, persoana care completează formularul declară pe propria răspundere și își asumă faptul că datele completate sunt reale.

2.4. În cazul în care formularul de înscriere este completat de o altă persoană decât participantul la eveniment, persoana care completează și trimite formularul de înscriere își asumă responsabilitatea caracterul real al datelor completate și își asumă deplina responsabilitate că are acordul participantului pentru înscrierea lui la eveniment.

2.5. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului de concurs, participantul își asumă pe propria răspundere că este clinic sănătos/sănătoasă și că nu suferă de nicio afecțiune care să îi interzică să participe la eveniment sau să îi pericliteze starea de sănătate în timpul desfășurării evenimentului și își asumă întreaga responsabilitate în ceea ce privește participarea la Garmin Steps Challenge.

2.6. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului persoana declară că a înțeles pe deplin ce reprezintă participarea la o astfel de competiție, al cărei traseu implică/ poate implica pe parcursul acestuia și trafic rutier.

2.7. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului, participantul la eveniment declară pe propria răspundere că este într-o formă corespunzătoare pentru a participa la un concurs de anduranţă, cum este Garmin Steps Challenge astfel încât organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților și sau a succesorilor, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurării competiţiei.

2.8. Prin completarea și trimiterea formularului de înscriere și acceptarea Regulamentului, participantul la eveniment declară pe propria răspundere, că în situaţia în care ar surveni pe parcursul competiţiei evenimente ca cele descrise mai înainte, va suporta toate cheltuielile ocazionate de transportul către o unitate medicală specializată şi declară că renunţă la orice pretenţie în legătură cu un astfel de transport şi/sau tratament de urgenţă, întârzieri ori deficienţe în legătură cu acesta.

2.9. Dacă formularul de înscriere este completat și transmis de o altă persoană decât participantul la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului se consideră că participantul la eveniment și-a dat acordul pentru înscriere și că a acceptat că îndeplinește toate condițiile de participare prevăzute în prezenta secțiune și prezentul Regulament.

2.10. Fiecare participant este responsabil pentru propria securitate şi siguranţă. Organizatorii, partenerii, sponsorii, voluntarii şi personalul care participă la organizarea evenimentului nu sunt responsabili pentru orice fel de rănire, deces sau pagube de orice natură care pot surveni în timpul sau ca urmare a desfăşurării evenimentului.

2.11. Este recomandat ca participanţii să dispună de asigurare în caz de accidente, valabilă pentru competiții sportive.

2.12. Participanţii au obligaţia de a asculta şi de a respecta indicaţiile/instrucţiunile organizatorului şi ale personalului de concurs.

2.13. În ceea ce privește participarea copiilor minori la eveniment, prin completarea și trimiterea formularului de înscriere, părinții sau tutorii legali ai copilului minor declară pe propria răspundere că sunt de acord cu participarea copilului minor la competiție.

2.14. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că au fost informați cu privire la riscurile ce le implică participarea copilului minor la eveniment și că își asumă întreaga responsabilitate în cazul producerii unui accident survenit în timpul evenimentului. Organizatorii, precum şi oricine are legătură cu aceştia (sponsori, parteneri, angajaţi, autorităţi, oficiali, voluntari etc) sun exonerați de orice răspundere în legătură cu orice pretenţiiale participanților,tutorilor legali ai acestora și/sau a succesorilor acestora, de orice natură, pentru eventuale accidentări, boală, deces sau orice alte probleme medicale care ar putea apărea pe parcursul desfăşurăriicompetiţiei.

2.15. Părinții sau tutorii legali ai copilului minor înscris în competiție declară pe propria răspundere că datele completate în formularul de înscriere sunt reale, că minorul pe care îl reprezintă este apt din punct de vedere medical pentru a participa la proba la care a fost înscris, că minorul pe care îl reprezintă are pregătirea fizică, psihică şi tehnică corespunzătoare pentru a participa la proba la care a fost înscris; că a luat la cunoștință de implicaţiile juridice ale participării minorului pe care îl reprezintă la evenient şi își asumă întreaga răspundere, în cazulîn care copilul meu/minorul pe care îl reprezint este implicat într-un accident;

 1. TAXA DE PARTICIPARE

3.1. Taxa de participare se plăteşte online sau prin transfer bancar.

3.2. Taxa de participare este de 69 de lei

Cont C.S. Runners Club / Unicredit Bank IBAN RO 51 BACX 0000 0009 0988 2000

3.3. Restituire taxă: Taxa se restituie pana la 7 mai 2021 (mai putin 20 lei). Dupa aceasta dată taxa nu se mai restituie. De asemenea, taxa nu se restituie in cazul in care participantul a inregistrat cel putin o alergare din cadrul evenimentului

3.4. Transfer către altă persoană: Nu se accepta transfer către altă persoană.

3.5. În caz de neparticipare, taxa de înscriere nu se returnează.

3.6. În cazul anulării competiţiei în situație de forţă majoră sau din motive care nu depind de organizator, taxa de înscriere nu se returnează.

 1. KITUL DE CONCURS

Conține:

 • Număr concurs: se descarcă din aplicație.
 • Acces la clasament și rapoarte
 • Import automat de date din Google Fit sau Garmin
 • Diploma de finisher: se descarcă din aplicație.
 • Medalie: se primește doar în cazul finalizării distanței de concurs la care participantul e înscris. Medaliile vor fi livrate în termen de maxim o luna de zile de la eveniment. În Cluj-Napoca, Brasov și București, medaliile se ridică din magazinele SportGuru. În alte localități, medaliile vor fi expediate prin curier contra unei taxe de 15 lei. Pentru livrare internatională se percepe o taxa de 10 euro.

 

 1. CATEGORII ȘI CLASAMENT

5.1. Se fac clasamente .

 1. PROCEDURI DE CONCURS

6.1. Numărul de concurs

Purtarea numărului de concurs este opțională.

6.2. Startul

Startul va fi luat oricând dupa 1 mai, 0:00 .

6.3. Înregistrarea datelor de concurs

AUTOMAT, inainte de inceperea alergarii prin conectarea contului GOOGLE FIT sau GARMIN

 1. Loghează-te în contul tău de pe https://virtual.runnersclub.ro/
 2. Dă click pe iconița de profil (în dreapta sus)
 3. Ți se va deschide un meniu unde găsești tab-ul Setări, pe care trebuie să dai click
 4. În noul ecran care se deschide, dă click pe tab-ul Aplicații conectate
 5. Bifează căsuța unde scrie Garmin sau Google Fit și urmează pașii solicitați
 6. Datele de activitate se actualizează în interval de cca o ora de la finalul activității.

 

Activitatea trebuie să fie publică, alfel aplicația nu poate prelua datele. Sunt luate în considerare doar activitățile efectuate după înscrierea în provocare. Datele de la Garmin vor fi actualizate în timp real atunci când utilizatorul le sincronizează în aplicația Garmin Connect (De asemenea, pașii Garmin vor fi capturați numai pentru utilizatorii cu dispozitive care acceptă înregistrarea pașilor). Datele de pe Google Fit sunt extrase în fiecare oră.

6.4. Descalificarea

Organizatorul poate respinge orice intrare care are date GPS suspecte (linie dreaptă în afara rutei normale de rulare, ritm mare nerealist, cum ar fi ritmul sub 3 min / km în orice moment în timpul rulării, etc.) Organizatorul are dreptul de a lua orice decizie pentru descalificarea unui participant dacă se consideră că acesta a luat vreun ajutor extern în parcurgerea distanței (cum ar fi utilizarea unui ciclu sau a oricărui alt vehicul) sau înșelat în orice fel.

 

 1. RECLAMAŢII/CONTESTAŢII

7.1. Reclamaţiile şi contestaţiile se depun în scris comitetului de concurs în decurs de 24 de ore de la închiderea oficială a probelor.

 1. Alte decizii privind desfăşurarea concursului.

8.1. Organizatorul poate anula/opri competiţia dacă aceasta nu se poate desfăşura în condiţii de siguranţă.

8.2. Orice decizie va fi luată de comitetul de concurs sau de directorul de concurs.

8.3. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a aduce modificări asupra informaţiilor afişate pe site, a regulamentului sau a programului, etc. Aceste modificări vor fi aduse la cunoştinţa participanţilor cu minim 7 zile înaintea concursului, în cazul informaţiilor afișate pe siteul competiției.

8.4. Sunt de acord ca Runners Club sa procedeze la colectarea şi prelucrarea datelor mele personale (numele, prenumele, adresa de e-mail, adresă de corespondență) pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciţii şi/sau partenerii contractuali ai acesteia, în scopul de a participa la campaniile promoţionale şi de informare derulate de către Runners Club, în scopul promovării evenimentelor organizate sau co-organizate de Runners Club.